Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 정보 Starbucks Vietnam 모두 무료

정보 Starbucks Vietnam 모두 무료

“Starbucks Vietnam” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ Starbucks menu Việt Nam, Giới thiệu về Starbucks, Starbucks Sài Gòn, Starbucks Hà Nội, Ly Starbucks chính hãng, Starbucks chi nhanh, Starbucks menu gia, Menu starbuck.

Starbucks Vietnam에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Starbucks Vietnam
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Starbucks Coffee Company
 • 마지막 업데이트 날짜: 2023. 3. 17.
 • 범주:
  1. 식음료
 • Starbucks Vietnam의 직접적인 경쟁자:
  1. Capichi Delivery
  2. MyVinpearl
  3. Grabbd: Social Foodie & Travel
  4. 셔틀 딜리버리 – 엄선된 맛집 배달
  5. The App Barista
  6. Palmer’s Brewing Water Adj App
  7. Starbucks
  8. Starbucks UAE
  9. Starbucks Indonesia
  10. ستاربكس السعودية
  11. Starbucks El Salvador
  12. Starbucks Hong Kong

Starbucks Vietnam 관련 동영상 보기

Tại sao Starbucks chưa bành trướng ở Việt Nam

사용자 평가

 • 예능 기준은 9점
 • 그래픽 기준은 6포인트
 • 안전 기준은 9점입니다.
 • 품질 기준은 7점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 5점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 7점입니다.

소개하다

Starbucks® 앱은 매장에서 결제하거나 좋아하는 음식을 미리 주문할 수 있는 편리한 방법입니다. 보상이 바로 내장되어 있으므로 구매할 때마다 별을 모으고 무료 음료와 음식을 얻을 수 있습니다.

매장에서 지불
지갑은 그대로 두십시오. 앱 전체에서 보상을 지불하고 적립하세요.

보상
별을 추적하고 선택한 무료 음식 또는 음료에 대한 보상을 교환하십시오.

받은 편지함 메시지
스타벅스의 새로운 소식을 만나보세요.

카드 관리
스타벅스 카드 잔액을 확인하고 과거 구매 내역을 확인하고 카드 간 잔액을 이체하세요.

매장 찾기
여행을 떠나기 전에 가까운 매장을 확인하고 길찾기, 영업시간을 확인하고 매장 세부정보를 확인하세요.

전자 상품권 보내기
친구나 사랑하는 사람에게 선물을 쉽게 보낼 수 있습니다.

모바일 주문
미리 주문하고 앱을 통해 결제한 다음 선택한 매장에서 수령하거나 주소로 배송받으세요.

온라인 재장전
휴대폰에서 바로 스타벅스 카드에 자금을 추가하세요.

기존 Starbucks Rewards™ 회원을 위해 등록된 이메일 주소와 비밀번호로 로그인하거나 신규 회원을 위한 Rewards 프로그램에 가입하기만 하면 됩니다.

Starbucks Vietnam 모바일 앱은 Android 5.0 버전 이상과 호환됩니다.

Starbucks Coffee Company에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.starbucks.vn
이메일:
customerservice@coffee-concepts.com.vn
개인정보처리방침:
http://en.starbucks.vn/about-us/company-information/online-policies/privacy-statement

Starbucks Vietnam 사진

주제 Starbucks Vietnam 와 관련된 48 개의 이미지가 있습니다.

Hành Trình Chinh Phục Thị Trường Việt Nam Của Starbucks - Vnexpress Kinh Doanh
Hành Trình Chinh Phục Thị Trường Việt Nam Của Starbucks – Vnexpress Kinh Doanh
Starbucks Kinh Doanh Ra Sao Sau Gần 10 Năm Có Mặt Tại Việt Nam?
Starbucks Kinh Doanh Ra Sao Sau Gần 10 Năm Có Mặt Tại Việt Nam?
Starbucks In Vietnam
Starbucks In Vietnam
Locals Displeased With Cursoriness Of Starbucks Vietnam In Resolving Thefts
Locals Displeased With Cursoriness Of Starbucks Vietnam In Resolving Thefts
Starbucks Continues To Scale Up In Vietnam | Business | Vietnam+ (Vietnamplus)
Starbucks Continues To Scale Up In Vietnam | Business | Vietnam+ (Vietnamplus)

여기에서 Starbucks Vietnam과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Starbucks Vietnam의 경쟁자

지금 다운로드 Capichi Delivery 모두 무료

CAPICHI DELIVERY – Official spot in Hanoi

주제 Capichi Delivery 와 관련된 26 개의 이미지가 있습니다.

Capichi Delivery - Apps On Google Play
Capichi Delivery – Apps On Google Play
Capichi Food-Vlog - Ứng Dụng Trên Google Play
Capichi Food-Vlog – Ứng Dụng Trên Google Play
Capichi Merchant - Ứng Dụng Trên Google Play
Capichi Merchant – Ứng Dụng Trên Google Play

지금 다운로드 MyVinpearl 100% 무료

APP MỚI VINPEARL TẶNG FREE 52800Đ SIÊU NGON | KIẾM TIỀN ONLINE

주제 MyVinpearl 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

Myvinpearl - Ứng Dụng Trên Google Play
Myvinpearl – Ứng Dụng Trên Google Play
Myvinpearl On The App Store
Myvinpearl On The App Store
Myvinpearl On The App Store
Myvinpearl On The App Store
Myvinpearl On The App Store
Myvinpearl On The App Store

지금 다운로드 Grabbd: Social Foodie & Travel 모두 무료

Welcome to the Grabbd App!

주제 Grabbd: Social Foodie & Travel 와 관련된 22 개의 이미지가 있습니다.

Grabbd: Social Foodie & Travel - Ứng Dụng Trên Google Play
Grabbd: Social Foodie & Travel – Ứng Dụng Trên Google Play
Grabbd: Social Foodie & Travel By Grabbd Inc - (Android Apps) — Appagg
Grabbd: Social Foodie & Travel By Grabbd Inc – (Android Apps) — Appagg
Grabbd: Social Foodie & Travel
Grabbd: Social Foodie & Travel
Grabbd: Social Foodie & Travel By Grabbd Inc
Grabbd: Social Foodie & Travel By Grabbd Inc
Grabbd- Social Foodie & Travel For Pc - Free Download: Windows 7,10,11 Edition
Grabbd- Social Foodie & Travel For Pc – Free Download: Windows 7,10,11 Edition

새 업데이트 셔틀 딜리버리 – 엄선된 맛집 배달 100% 무료

배달음식 시켰는데 저한테 왜 이러세요? / 14F

주제 셔틀 딜리버리 – 엄선된 맛집 배달 와 관련된 38 개의 이미지가 있습니다.

엄선된 맛집 배달 서비스 - 셔틀 딜리버리
엄선된 맛집 배달 서비스 – 셔틀 딜리버리
엄선된 맛집 배달 서비스 - 셔틀 딜리버리
엄선된 맛집 배달 서비스 – 셔틀 딜리버리
셔틀 딜리버리 - 엄선된 맛집 배달 - Google Play 앱
셔틀 딜리버리 – 엄선된 맛집 배달 – Google Play 앱

정보 The App Barista 100% 무료

Nespresso Barista – Cappuccino with the app

주제 The App Barista 와 관련된 46 개의 이미지가 있습니다.

The App Barista – Apps On Google Play
The App Barista – Apps On Google Play
The App Barista - Apps On Google Play
The App Barista – Apps On Google Play
The App Barista On The App Store
The App Barista On The App Store
The App Barista By Logicwind Technologies Llp
The App Barista By Logicwind Technologies Llp

지금 다운로드 Palmer’s Brewing Water Adj App 100% 무료

John Palmer and Everything About Brewing Water with Five Star Chemicals

주제 Palmer’s Brewing Water Adj App 와 관련된 27 개의 이미지가 있습니다.

Palmer'S Brewing Water Adj App - Apps On Google Play
Palmer’S Brewing Water Adj App – Apps On Google Play
Palmer'S Brewing Water Adj App - Apps On Google Play
Palmer’S Brewing Water Adj App – Apps On Google Play
Palmer'S Brewing Water Adj App On The App Store
Palmer’S Brewing Water Adj App On The App Store
Palmer'S Brewing Water Adj App - Apps On Google Play
Palmer’S Brewing Water Adj App – Apps On Google Play

정보 Starbucks 모두 무료

Full Energy New Day With Starbucks Coffee Music – Starbucks Music – Morning Jazz \u0026 Bossa Nova Music

주제 Starbucks 와 관련된 41 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Starbucks UAE 모두 무료

Cách oder cafe Sữa Đá Việt Nam tại starbuck?

주제 Starbucks UAE 와 관련된 36 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Starbucks Indonesia 모두 무료

Relaxing Starbucks Inspired Coffee Music – Coffee Shop Music, Cafe Jazz Music, Starbucks Music 2022

주제 Starbucks Indonesia 와 관련된 17 개의 이미지가 있습니다.

지금 다운로드 ستاربكس السعودية 무료로

انضم الى ستاربكس السعودية – Join Starbucks

주제 ستاربكس السعودية 와 관련된 41 개의 이미지가 있습니다.

지금 다운로드 Starbucks El Salvador 무료로

EL NUEVO STARBUCKS MÁS LUJOSO DE EL SALVADOR

주제 Starbucks El Salvador 와 관련된 29 개의 이미지가 있습니다.

새로 업데이트됨 Starbucks Hong Kong 모두 무료

HONGKONG STARBUCKS | STARBUCKS CAFFE HK

주제 Starbucks Hong Kong 와 관련된 20 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

Starbucks Vietnam에 총 501개의 댓글이 있습니다.

 • 606 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 869개
 • 61 일반 의견
 • 43 나쁜 리뷰
 • 11 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Starbucks Vietnam 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: https://depvoithiennhien.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *