Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금 다운로드 삼성 스마트 에어컨 무료로

지금 다운로드 삼성 스마트 에어컨 무료로

“삼성 스마트 에어컨” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ 삼성 에어컨 가격, 삼성 에어컨 무풍, 삼성 에어컨 종류, 삼성 벽걸이 에어컨, 삼성 에어컨 추천, 삼성 스마트에어컨 Q9000, 삼성 에어컨 2in1, 삼성 에어컨 실외기.

삼성 스마트 에어컨에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: 삼성 스마트 에어컨
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Samsung Electronics Co., Ltd.
 • 마지막 업데이트 날짜: 2020. 10. 23.
 • 범주:
  1. 도구
 • 삼성 스마트 에어컨의 직접적인 경쟁자:
  1. Samsung Smart Switch Mobile
  2. Samsung Pay (Watch Plug-in)
  3. 삼성 음성 녹음
  4. Galaxy Wearable (Samsung Gear)
  5. SmartThings
  6. 삼성 계산기

삼성 스마트 에어컨 관련 동영상 보기

삼성스마트에어컨Q9000

사용자 평가

 • 예능 기준은 7점
 • 그래픽 기준은 9포인트
 • 안전 기준은 7점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 6점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 6점입니다.

소개하다

OS 10버전에서 사용하고자 하실 경우, https://www.samsung.com/sec/support/ 에서 모델명으로 검색하여 설치 화일을 다운 받으세요.

■ 삼성 스마트 에어컨 앱은?
– 삼성 스마트 에어컨 앱을 통해 삼성 에어컨 제품을 실내외에서 컨트롤 할 수 있습니다.
– 카메라가 있는 제품의 경우 에어컨이 설치된 곳을 모니터링 할 수 있습니다.
– 앱의 동작은 모바일기기 종류 및 OS 버전에 따라 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

서비스 제공을 위해 다음과 같은 접근 권한을 필요로 합니다.

[필수적 접근 권한]
– 위치 : 주변 에어컨을 검색해서 연결하기 위해 위치 정보 필요
– 저장소 : 설정 값 및 기타 정보 저장을 하기 위한 목적
– 주소록 : 등록된 삼성계정 정보를 활용하여 계정 연동이 필요한 서비스를 제공하기 위한 목적
—-
개발자 연락처 :
02-2255-0114

Samsung Electronics Co., Ltd.에 대해 자세히 알아보기

이메일:
daapp@samsung.com
주소:
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
개인정보처리방침:
https://account.samsung.com/membership/pp

삼성 스마트 에어컨 사진

주제 삼성 스마트 에어컨 와 관련된 49 개의 이미지가 있습니다.

여기에서 삼성 스마트 에어컨과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

삼성 스마트 에어컨의 경쟁자

새로 업데이트됨 Samsung Smart Switch Mobile 모두 무료

Smart Switch Mobile – Chuyển nhanh và sao lưu dữ liệu trên Samsung – hướng dẫn cách sử dụng

주제 Samsung Smart Switch Mobile 와 관련된 25 개의 이미지가 있습니다.

Smart Switch Mobile - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Switch Mobile – Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Apps - The Official Samsung Galaxy Site
Smart Switch | Apps – The Official Samsung Galaxy Site

새로 업데이트됨 Samsung Pay (Watch Plug-in) 무료로

How To Setup Samsung Pay on Your Galaxy Watch 4

주제 Samsung Pay (Watch Plug-in) 와 관련된 40 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 삼성 음성 녹음 모두 무료

스마트폰 음성녹음 앱 기능 갤럭시s10 사용법

주제 삼성 음성 녹음 와 관련된 27 개의 이미지가 있습니다.

삼성 음성 녹음 - Google Play 앱
삼성 음성 녹음 – Google Play 앱
삼성 음성 녹음 - Google Play 앱
삼성 음성 녹음 – Google Play 앱

지금 다운로드 Galaxy Wearable (Samsung Gear) 모두 무료

Set up the Galaxy Watch using the Wearable app | Samsung US

주제 Galaxy Wearable (Samsung Gear) 와 관련된 25 개의 이미지가 있습니다.

Galaxy Wearable (Samsung Gear) - Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) – Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) - Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) – Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) - Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) – Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable
Download Galaxy Wearable (Samsung Gear) For Android - Free - 2.2.54.22112861
Download Galaxy Wearable (Samsung Gear) For Android – Free – 2.2.54.22112861

다운로드 SmartThings 모두 무료

SmartThings Station: Introducing SmartThings Station | Samsung

주제 SmartThings 와 관련된 30 개의 이미지가 있습니다.

Smartthings - Ứng Dụng Trên Google Play
Smartthings – Ứng Dụng Trên Google Play
Smartthings | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smartthings | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Cách Sử Dụng Ứng Dụng Smartthings Để Điều Khiển Smart Tivi Samsung
Cách Sử Dụng Ứng Dụng Smartthings Để Điều Khiển Smart Tivi Samsung
Smartthings - Apps On Google Play
Smartthings – Apps On Google Play

새 업데이트 삼성 계산기 무료로

삼성 갤럭시 스마트폰 계산기 및 단위계산기 사용하는 방법 (갤럭시스마트폰, 안드로이드, 노트10플러스)

주제 삼성 계산기 와 관련된 26 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

삼성 스마트 에어컨에 총 304개의 댓글이 있습니다.

 • 817 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 404개
 • 349 일반 의견
 • 16 나쁜 리뷰
 • 37 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 삼성 스마트 에어컨 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 삼성 스마트 에어컨에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *