Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금보기 Lg Xboom 모두 무료

지금보기 Lg Xboom 모두 무료

Lg Xboom Go Pdp

“LG XBOOM” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ LG XBOOM Go PL7, LG XBOOM Go PN1, LG XBOOM Go PL5, LG XBOOM Go PL2, LG XBOOM Go XG7QBK, Loa LG XBOOM, LG XBOOM app, LG XBOOM Go PK3.

LG XBOOM에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: LG XBOOM
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: LG Electronics, Inc.
 • 마지막 업데이트 날짜: 2023. 1. 30.
 • 범주:
  1. 음악/오디오
 • LG XBOOM의 직접적인 경쟁자:
  1. LG 스마트 오디오
  2. BluOS Controller
  3. Sony | Music Center
  4. Beats
  5. LG ThinQ
  6. AmpMe – Speaker Booster
  7. LG ThinQ
  8. LG TONE Free
  9. LG 모바일 스위치
  10. LG Sound Bar
  11. LG Channels: Watch Live TV
  12. LG Tone & Talk

LG XBOOM 관련 동영상 보기

LG XBOOM Go – con loa ĐẸP NHẤT giá 2 CỦ !!!

사용자 평가

 • 예능 기준은 5점
 • 그래픽 기준은 7포인트
 • 안전 기준은 7점입니다.
 • 품질 기준은 8점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 9점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 9점입니다.

소개하다

이 어플리케이션은 모바일 기기의 음악을 블루투스로 연결하여 감상 할 수 있습니다.

[주요기능]
– 블루투스 기기에 대한 오디오 연결
– 라이팅 효과 변환
– DJ 모드에서 DJ Scratcher 및 DJ Effect(FLANGER / PHASER / WAH / DELAY / OFF) 실행
– 멀티 쥬크 박스 기능으로 연결된 폰의 재생 목록 추가
– 사운드 효과 기능으로 Equalizer(STANDARD / BASS BLAST / POP / CLASSIC / ROCK / JAZZ / FOOTBALL 등) 설정

* 일부 모델에 따라 지원 기능이 다르거나 앱을 지원하지 않을 수 있습니다.

※ 접근 권한 안내

[필수 접근 권한]
– 블루투스(Android 12이상)
. 근처의 기기를 검색하고 연결하기 위해 필요한 권한

[선택 접근 권한]
– 저장공간 : 로컬 음원을 조회하거나 녹음 파일 등을 생성할 때 필요한 권한
– 위치
. 스피커를 검색할 때 필요한 권한(Android 11이하)
. 제품사용설명서 다운로드 받을 때 필요한 권한
– 마이크 : 마이크를 통한 녹음을 사용할 때 필요한 권한
– 카메라 : Party Strobe 기능을 사용할 때 필요한 권한

* 선택 접근 권한은 동의하지 않아도 앱을 사용하실 수 있습니다.
* 안드로이드 버전 6.0 미만을 사용 중일 경우 선택 권한을 개별적으로 허용할 수 없으며, 권한을 선택적으로 허용하기 위해서는 보유하고 있는 단말의 제조사에서 운영체제 업그레이드 기능을 제공하는지 확인해 보신 뒤 가능하다면 6.0 이상으로 업데이트 하시는 것을 권장합니다.

LG Electronics, Inc.에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.lge.com
이메일:
apps-media@lge.com
개인정보처리방침:
https://kr.m.lgaccount.com/customer/privacy

LG XBOOM 사진

주제 LG XBOOM 와 관련된 24 개의 이미지가 있습니다.

Lg Xboom Go Pdp
Lg Xboom Go Pdp
Loa Bluetooth Lg Xboom Rn7 Giá Rẻ, Giao Ngay
Loa Bluetooth Lg Xboom Rn7 Giá Rẻ, Giao Ngay
Loa Karaoke Lg Xboom Rn7 - Giá Tốt, Chính Hãng, Có Trả Góp 0%
Loa Karaoke Lg Xboom Rn7 – Giá Tốt, Chính Hãng, Có Trả Góp 0%
Loa Di Động - Loa Bluetooth | Lg Việt Nam
Loa Di Động – Loa Bluetooth | Lg Việt Nam

여기에서 LG XBOOM과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

LG XBOOM의 경쟁자

다운로드 LG 스마트 오디오 무료로

LG 스마트 오디오

주제 LG 스마트 오디오 와 관련된 15 개의 이미지가 있습니다.

정보 BluOS Controller 100% 무료

Creating a Shuffled Playlist with the BluOS Controller App

주제 BluOS Controller 와 관련된 15 개의 이미지가 있습니다.

Bluos Controller - Apps On Google Play
Bluos Controller – Apps On Google Play
Hướng Dẫn Bluos | Âm Thanh Đa Vùng Bluesound - Dmtaudio
Hướng Dẫn Bluos | Âm Thanh Đa Vùng Bluesound – Dmtaudio

지금 보기 Sony | Music Center 100% 무료

Khám phá cửa hàng Sony Center ngày khai trương cùng Long Khoa Học

주제 Sony | Music Center 와 관련된 25 개의 이미지가 있습니다.

새로 업데이트됨 Beats 모두 무료

HARD Fast Rap Trap Beat | Freestyle Beat – \”BEATS\” | Free Type Beat 2023

주제 Beats 와 관련된 38 개의 이미지가 있습니다.

Beats Studio 3 Wireless Limited Ten Year
Beats Studio 3 Wireless Limited Ten Year
Beats Solo3 Wireless On-Ear Headphones - Apple W1 Headphone Chip, Class 1 Bluetooth, 40 Hours Of Listening Time, Built-In Microphone - Rose Gold (Latest Model)
Beats Solo3 Wireless On-Ear Headphones – Apple W1 Headphone Chip, Class 1 Bluetooth, 40 Hours Of Listening Time, Built-In Microphone – Rose Gold (Latest Model)
Tai Nghe Chụp Tai Beats Solo3 Wireless Mx432/ Mv8T2/ Mx472
Tai Nghe Chụp Tai Beats Solo3 Wireless Mx432/ Mv8T2/ Mx472

지금 보기 LG ThinQ 무료로

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI ĐIỀU KHIỂN MÁY GIẶT LG QUA WIFI BẰNG ỨNG DỤNG thingQ LG

주제 LG ThinQ 와 관련된 33 개의 이미지가 있습니다.

Lg Thinq - Ứng Dụng Trên Google Play
Lg Thinq – Ứng Dụng Trên Google Play
Lg Thinq: Ứng Dụng Điều Khiển Thiết Bị Gia Dụng Thông Minh Lg
Lg Thinq: Ứng Dụng Điều Khiển Thiết Bị Gia Dụng Thông Minh Lg
Lg Thinq®: Discover Lg Smart & Connected Appliances | Lg Usa
Lg Thinq®: Discover Lg Smart & Connected Appliances | Lg Usa
Lg G7 Thinq™ Smartphone For T-Mobile | Lmg710Tm | Lg Usa
Lg G7 Thinq™ Smartphone For T-Mobile | Lmg710Tm | Lg Usa
Lg Thinq - Ứng Dụng Trên Google Play
Lg Thinq – Ứng Dụng Trên Google Play

다운로드 AmpMe – Speaker Booster 100% 무료

AmpMe app review! Be the speakers…

주제 AmpMe – Speaker Booster 와 관련된 49 개의 이미지가 있습니다.

Ampme - Speaker Booster - Apps On Google Play
Ampme – Speaker Booster – Apps On Google Play
Ampme - Speaker Booster - Apps On Google Play
Ampme – Speaker Booster – Apps On Google Play
Ampme - Speaker Booster - Apps On Google Play
Ampme – Speaker Booster – Apps On Google Play

지금 다운로드 LG ThinQ 100% 무료

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI ĐIỀU KHIỂN MÁY GIẶT LG QUA WIFI BẰNG ỨNG DỤNG thingQ LG

주제 LG ThinQ 와 관련된 13 개의 이미지가 있습니다.

Lg Thinq - Ứng Dụng Trên Google Play
Lg Thinq – Ứng Dụng Trên Google Play
Lg Thinq: Ứng Dụng Điều Khiển Thiết Bị Gia Dụng Thông Minh Lg
Lg Thinq: Ứng Dụng Điều Khiển Thiết Bị Gia Dụng Thông Minh Lg
Lg Thinq®: Discover Lg Smart & Connected Appliances | Lg Usa
Lg Thinq®: Discover Lg Smart & Connected Appliances | Lg Usa
Lg G7 Thinq™ Smartphone For T-Mobile | Lmg710Tm | Lg Usa
Lg G7 Thinq™ Smartphone For T-Mobile | Lmg710Tm | Lg Usa
Lg Thinq - Ứng Dụng Trên Google Play
Lg Thinq – Ứng Dụng Trên Google Play

지금 다운로드 LG TONE Free 모두 무료

MÌNH VỪA MUA HẲN MỘT ĐÔI TAI NGHE QUÁ QUÁ NGON!!!!!!! – LG Tone Free FN6

주제 LG TONE Free 와 관련된 39 개의 이미지가 있습니다.

Lg Tai Nghe Lg Tone Free Fn6 (Đen) | Lg Việt Nam
Lg Tai Nghe Lg Tone Free Fn6 (Đen) | Lg Việt Nam
Tai Nghe Lg Tone Free Fn6 True Wireless Chính Hãng | Songlongmedia
Tai Nghe Lg Tone Free Fn6 True Wireless Chính Hãng | Songlongmedia
Tai Nghe Lg Tone Free Hbs-Fn6 | Giá Rẻ, Thu Cũ Đổi Mới
Tai Nghe Lg Tone Free Hbs-Fn6 | Giá Rẻ, Thu Cũ Đổi Mới

새 업데이트 LG 모바일 스위치 모두 무료

LG 스마트폰 데이터 옮기기 ㅣ LG 모바일 스위치

주제 LG 모바일 스위치 와 관련된 46 개의 이미지가 있습니다.

Lg 모바일 스위치 - Google Play 앱
Lg 모바일 스위치 – Google Play 앱
Lg모바일스위치 사용법. 기존 스마트폰 데이터를 새 스마트폰으로 간단히 옮기는 방법
Lg모바일스위치 사용법. 기존 스마트폰 데이터를 새 스마트폰으로 간단히 옮기는 방법

지금 보기 LG Sound Bar 무료로

Soundbar 2.1 \”quốc dân\” giá dưới 2 triệu!! – LG SL4

주제 LG Sound Bar 와 관련된 14 개의 이미지가 있습니다.

Loa Soundbar Lg Sp9A 5.1.2 Ch
Loa Soundbar Lg Sp9A 5.1.2 Ch
Lg Slm3R 4.1 Channel Sound Bar With Bluetooth Streaming & Surround Sound Speakers (Slm3R) | Lg Usa
Lg Slm3R 4.1 Channel Sound Bar With Bluetooth Streaming & Surround Sound Speakers (Slm3R) | Lg Usa
Loa Thanh Soundbar Lg 4.1 Sk5R 480W | Lg Store
Loa Thanh Soundbar Lg 4.1 Sk5R 480W | Lg Store

지금 다운로드 LG Channels: Watch Live TV 100% 무료

How to install LG Channels on webOS if not available in the LG Content store?

주제 LG Channels: Watch Live TV 와 관련된 23 개의 이미지가 있습니다.

Lg Channels: Watch Live Tv - Apps On Google Play
Lg Channels: Watch Live Tv – Apps On Google Play
Lg Channels: Watch Live Tv - Apps On Google Play
Lg Channels: Watch Live Tv – Apps On Google Play

지금 다운로드 LG Tone & Talk 무료로

MÌNH VỪA MUA HẲN MỘT ĐÔI TAI NGHE QUÁ QUÁ NGON!!!!!!! – LG Tone Free FN6

주제 LG Tone & Talk 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

LG XBOOM에 총 817개의 댓글이 있습니다.

 • 319 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 728개
 • 33 일반 의견
 • 35 나쁜 리뷰
 • 29 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 LG XBOOM 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 LG XBOOM에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *