Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금 다운로드 Google Drive 100% 무료

지금 다운로드 Google Drive 100% 무료

“Google Drive” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: 새로 업데이트된 기사 296+개 Google Drive đăng nhập, Drive của tôi, Google Drive download, Tải Google Drive cho máy tính, Google Drive PC, Tải Google Drive, Google Photo, Gg drive.

Google Drive에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Google Drive
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Google LLC
 • 마지막 업데이트 날짜: Mar 15, 2023
 • 범주:
  1. #4 top grossing productivity
  2. Productivity
 • Google Drive의 직접적인 경쟁자:
  1. Microsoft OneDrive
  2. Google Chrome: Fast & Secure
  3. Dropbox: Secure Cloud Storage
  4. Microsoft 365 (Office)
  5. File Manager
  6. Microsoft Outlook
  7. YouTube TV: Live TV & more
  8. Google Translate
  9. Google Wallet
  10. YouTube Kids
  11. Google Chat
  12. Google Home

Google Drive 관련 동영상 보기

Thủ thuật Google Drive cho người đi làm

사용자 평가

 • 예능 기준은 6점
 • 그래픽 기준은 6포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 7점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 7점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 8점입니다.

소개하다

Google Drive, part of Google Workspace, is a safe place to back up and access all your files from any device. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• Safely store and access your files anywhere
• Quickly access recent and important files
• Search for files by name and content
• Share and set permissions for files and folders
• View your content on the go while offline
• Receive notifications about important activity on your files
• Use your device’s camera to scan paper documents

Google Workspace subscribers have access to additional Drive functionality, including:
• Easily managing users and file sharing to help meet data compliance needs
• Sharing files and folders directly with groups or teams within your organization
• Creating a shared drive to store all of your team’s content

Learn more about Google Workspace Drive: https://workspace.google.com/products/drive/

Learn more about Google Apps update policy: https://support.google.com/a/answer/6288871

Google accounts get 15GB of storage, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to Google Workspace or Google One as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Follow us for more:
Twitter: https://twitter.com/googleworkspace
Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/googleworkspace
Facebook: https://www.facebook.com/googleworkspace/

Google LLC에 대해 자세히 알아보기

Website:
https://support.google.com/drive/?p=android_drive_help
Email:
apps-help@google.com
Address:
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043
Privacy policy:
http://www.google.com/policies/privacy

Google Drive 사진

주제 Google Drive 와 관련된 30 개의 이미지가 있습니다.

Google Drive - Ứng Dụng Trên Google Play
Google Drive – Ứng Dụng Trên Google Play
Google Drive On The App Store
Google Drive On The App Store
Google Drive Là Gì? Cách Sử Dụng Và Những Điều Cần Biết
Google Drive Là Gì? Cách Sử Dụng Và Những Điều Cần Biết

여기에서 Google Drive과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Google Drive의 경쟁자

지금 보기 Microsoft OneDrive 무료로

How to use Microsoft OneDrive

주제 Microsoft OneDrive 와 관련된 14 개의 이미지가 있습니다.

Microsoft Onedrive - Ứng Dụng Trên Google Play
Microsoft Onedrive – Ứng Dụng Trên Google Play
Dung Lượng Lưu Trữ Trên Đám Mây Cá Nhân – Microsoft Onedrive
Dung Lượng Lưu Trữ Trên Đám Mây Cá Nhân – Microsoft Onedrive
Sign In - Microsoft Onedrive
Sign In – Microsoft Onedrive

지금 다운로드 Google Chrome: Fast & Secure 모두 무료

Make Google Chrome Faster Windows 10 | Speed-Up Google Chrome On Windows 11 | 2023

주제 Google Chrome: Fast & Secure 와 관련된 14 개의 이미지가 있습니다.

새로 업데이트됨 Dropbox: Secure Cloud Storage 100% 무료

Dropbox Review: Is the Original Cloud Storage the Best in 2022?

주제 Dropbox: Secure Cloud Storage 와 관련된 10 개의 이미지가 있습니다.

Dropbox: Secure Cloud Storage - Apps On Google Play
Dropbox: Secure Cloud Storage – Apps On Google Play
Secure Cloud Storage - Dropbox
Secure Cloud Storage – Dropbox
Secure Cloud Storage - Dropbox
Secure Cloud Storage – Dropbox

다운로드 Microsoft 365 (Office) 모두 무료

Đừng Crack nữa! Hệ sinh thái Microsoft 365 Dùng Rất Sướng!

주제 Microsoft 365 (Office) 와 관련된 16 개의 이미지가 있습니다.

Microsoft 365 - Đăng Ký Các Ứng Dụng Office | Microsoft 365
Microsoft 365 – Đăng Ký Các Ứng Dụng Office | Microsoft 365
Microsoft Office Chính Thức Được Đổi Tên Sau 30 Năm Phát Triển
Microsoft Office Chính Thức Được Đổi Tên Sau 30 Năm Phát Triển

지금 보기 File Manager 100% 무료

Replace Windows File Explorer With Something Better

주제 File Manager 와 관련된 27 개의 이미지가 있습니다.

Es File Explorer File Manager - Apps On Google Play
Es File Explorer File Manager – Apps On Google Play
9 Best Free File Manager Apps To Sort Out Your Device Data
9 Best Free File Manager Apps To Sort Out Your Device Data

지금 다운로드 Microsoft Outlook 무료로

Top 20 Microsoft Outlook Tips \u0026 Tricks

주제 Microsoft Outlook 와 관련된 21 개의 이미지가 있습니다.

Microsoft Outlook For Business - Microsoft
Microsoft Outlook For Business – Microsoft
Microsoft Outlook - Ứng Dụng Trên Google Play
Microsoft Outlook – Ứng Dụng Trên Google Play
Email Và Lịch Cá Nhân Microsoft Outlook | Microsoft 365
Email Và Lịch Cá Nhân Microsoft Outlook | Microsoft 365
Upgrade To Outlook With Microsoft 365
Upgrade To Outlook With Microsoft 365

새로 업데이트됨 YouTube TV: Live TV & more 100% 무료

YouTube TV: Nothing but Net

주제 YouTube TV: Live TV & more 와 관련된 32 개의 이미지가 있습니다.

Youtube Tv: Live Tv & More - Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Tv: Live Tv & More – Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Tv - Watch & Dvr Live Sports, Shows & News
Youtube Tv – Watch & Dvr Live Sports, Shows & News
Youtube Thử Nghiệm Kênh Tv Không Quảng Cáo
Youtube Thử Nghiệm Kênh Tv Không Quảng Cáo
Youtube Tv Has 5 Million-Plus Users, More Than Hulu Live Tv Service - Variety
Youtube Tv Has 5 Million-Plus Users, More Than Hulu Live Tv Service – Variety

새 업데이트 Google Translate 무료로

Cách sử dụng google dịch đầy đủ nhất | Google translate

주제 Google Translate 와 관련된 18 개의 이미지가 있습니다.

Google Dịch – Wikipedia Tiếng Việt
Google Dịch – Wikipedia Tiếng Việt
Google Translate - Apps On Google Play
Google Translate – Apps On Google Play
Google Dịch
Google Dịch

다운로드 Google Wallet 무료로

Hướng dẫn cách dùng Google Pay / Google Wallet tại Việt Nam: add thẻ vào Android thanh toán

주제 Google Wallet 와 관련된 5 개의 이미지가 있습니다.

Google Wallet Sẽ Sớm Có Mặt Tại 46 Quốc Gia Toàn Cầu - Mk Group
Google Wallet Sẽ Sớm Có Mặt Tại 46 Quốc Gia Toàn Cầu – Mk Group

다운로드 YouTube Kids 모두 무료

🔴 LIVE STREAM 🎬 | Baby Loves Shopping | Kids Songs | Cartoon for Kids | BabyBus

주제 YouTube Kids 와 관련된 30 개의 이미지가 있습니다.

Youtube Kids - Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Kids – Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Kids - Wikipedia
Youtube Kids – Wikipedia
Youtube Kids - Apps On Google Play
Youtube Kids – Apps On Google Play

지금 보기 Google Chat 모두 무료

What is Google Chat? | Tips \u0026 Tricks Episode 83

주제 Google Chat 와 관련된 30 개의 이미지가 있습니다.

Google Chat - Ứng Dụng Trên Google Play
Google Chat – Ứng Dụng Trên Google Play
Google Chat - Apps On Google Play
Google Chat – Apps On Google Play
Google Chat On The App Store
Google Chat On The App Store
5 Easy Ways To Use Google Chat - Wikihow
5 Easy Ways To Use Google Chat – Wikihow

정보 Google Home 모두 무료

Buyer’s Guide to Setup a Google Smart Home in 2023

주제 Google Home 와 관련된 23 개의 이미지가 있습니다.

Loa Thông Minh Google Home Chất Lượng Cao | Lagihitech.Vn
Loa Thông Minh Google Home Chất Lượng Cao | Lagihitech.Vn
So Sánh Google Home Và Google Home Mini, Nên Mua Loại Nào?
So Sánh Google Home Và Google Home Mini, Nên Mua Loại Nào?

이 게임에 대한 사용자 의견

Google Drive에 총 309개의 댓글이 있습니다.

 • 886 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 901개
 • 231 일반 의견
 • 6 나쁜 리뷰
 • 30 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Google Drive 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: https://depvoithiennhien.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *