Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 업데이트 Final Fantasy Iv (3D Remake) 100% 무료

업데이트 Final Fantasy Iv (3D Remake) 100% 무료

“FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ FINAL FANTASY 4 THE AFTER YEARS, Final Fantasy 3 remake, Final fantasy I vi, FINAL FANTASY 7 Steam, Lightning Returns: Final Fantasy XIII, Final Fantasy 9 Remastered, Final Fantasy IX, Dissidia FINAL fantasy NT Deluxe Edition.

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: SQUARE ENIX Co.,Ltd.
 • 마지막 업데이트 날짜: 2022. 6. 28.
 • 범주:
  1. 롤플레잉
  2. 액션 롤플레잉
  3. 캐주얼
  4. 스타일
 • FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)의 직접적인 경쟁자:
  1. FINAL FANTASY BE:WOTV
  2. FINAL FANTASY XV POCKET EDITIO
  3. DISSIDIA FINAL FANTASY OO
  4. 판타지워택틱스R
  5. Adventures of Mana
  6. CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.)
  7. FINAL FANTASY VII
  8. OCTOPATH TRAVELER: CotC
  9. Manga UP!
  10. Life is Strange
  11. FINAL FANTASY XIV Companion
  12. FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE) 관련 동영상 보기

Final Fantasy IV – The Movie (3D Remake)

사용자 평가

 • 예능 기준은 5점
 • 그래픽 기준은 6포인트
 • 안전 기준은 5점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 8점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 7점입니다.

소개하다

파이널 판타지 시리즈의 제 3탄으로 1991년에 발매된 파이널 판타지 IV.
개성이 풍부한 등장 인물과 드라마틱한 시나리오로 높은 인기를 받았으며 지금까지도 많은 플랫폼에 이식되어 왔습니다.

파이널 판타지 IV는 시리즈의 대명사라고 할 수 있는 “액티브 타임 배틀”이 처음으로 등장한 작품입니다. 또한 이 작품에서는 다른 캐릭터로부터 어빌리티를 승계할 수 있는 시스템인 “데칸트 어빌리티”가 새롭게 탑재되어 전투를 더욱 유리하게 이끌어나갈 수 있게 되었습니다.

그 외에도 새로운 요소는 다양합니다.

– 이벤트 장면의 음성 수록
중요한 장면에서는 음성이 수록되어 화려한 연출이 펼쳐집니다

– 깊은 심리 묘사
화면에 표시되는 캐릭터의 당시 심경이 표현됩니다.

– 지도 파악의 새로운 즐거움
던전에서는 지도가 하얗게 표시되어 있지만 100%를 달성해 보십시오!

– 주크 박스
주크 박스에서 게임에 수록된 음악을 들어볼 수 있습니다.

SQUARE ENIX Co.,Ltd.에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://dlgames.square-enix.com/ff/
이메일:
Android_support@square-enix.com
주소:
東京都新宿区新宿6-27-30
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8430, Japan
개인정보처리방침:
https://square-enix-games.com/en_GB/documents/privacy

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE) 사진

주제 FINAL FANTASY IV (3D REMAKE) 와 관련된 14 개의 이미지가 있습니다.

여기에서 FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)의 경쟁자

정보 FINAL FANTASY BE:WOTV 모두 무료

WoTV YEAR 3 is HERE!! Livestream Recap and Direction of WoTV (FFBE War of the Visions)

주제 FINAL FANTASY BE:WOTV 와 관련된 27 개의 이미지가 있습니다.

War Of The Visions Final Fantasy Brave Exvius Global Official Site | Square Enix
War Of The Visions Final Fantasy Brave Exvius Global Official Site | Square Enix

지금 다운로드 FINAL FANTASY XV POCKET EDITIO 무료로

FINAL FANTASY XV POCKET EDITION – Launch Trailer

주제 FINAL FANTASY XV POCKET EDITIO 와 관련된 22 개의 이미지가 있습니다.

지금 보기 DISSIDIA FINAL FANTASY OO 모두 무료

The Beginner’s Guide to Dissidia Final Fantasy Opera Omnia: 2022 Edition!

주제 DISSIDIA FINAL FANTASY OO 와 관련된 45 개의 이미지가 있습니다.

Dissidia Final Fantasy Oo - Apps On Google Play
Dissidia Final Fantasy Oo – Apps On Google Play
Dissidia Final Fantasy Oo - Apps On Google Play
Dissidia Final Fantasy Oo – Apps On Google Play

정보 판타지워택틱스R 무료로

[판타지워택틱스R] 시아대륙 몽현항 보스던전 ‘일도’ 공략

주제 판타지워택틱스R 와 관련된 45 개의 이미지가 있습니다.

판타지워택틱스R - Google Play 앱
판타지워택틱스R – Google Play 앱
판타지워택틱스R - Google Play 앱
판타지워택틱스R – Google Play 앱

새로 업데이트됨 Adventures of Mana 무료로

Adventures of Mana (Vita) – Longplay

주제 Adventures of Mana 와 관련된 48 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) 무료로

CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) (By SQUARE ENIX Co.,Ltd.) Android Gameplay

주제 CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.) 와 관련된 19 개의 이미지가 있습니다.

Chrono Trigger (Upgrade Ver.) - Apps On Google Play
Chrono Trigger (Upgrade Ver.) – Apps On Google Play
Chrono Trigger (Upgrade Ver.):Amazon.Com:Appstore For Android
Chrono Trigger (Upgrade Ver.):Amazon.Com:Appstore For Android
Chrono Trigger (Upgrade Ver.) On The App Store
Chrono Trigger (Upgrade Ver.) On The App Store

다운로드 FINAL FANTASY VII 100% 무료

FINAL FANTASY 7 REMAKE #1: TRAI XINH GÁI ĐẸP THẾ NÀY AI CHỊU ĐƯỢC =))) Best RPG Nhật Bản có khác !!!

주제 FINAL FANTASY VII 와 관련된 12 개의 이미지가 있습니다.

Final Fantasy Vii - Wikipedia
Final Fantasy Vii – Wikipedia
Game Thủ Đừng Vội Mừng Khi Final Fantasy Vii Remake Lên Pc
Game Thủ Đừng Vội Mừng Khi Final Fantasy Vii Remake Lên Pc
Final Fantasy Vii Remake | Playstation
Final Fantasy Vii Remake | Playstation
Final Fantasy Vii – Wikipedia Tiếng Việt
Final Fantasy Vii – Wikipedia Tiếng Việt

지금 다운로드 OCTOPATH TRAVELER: CotC 100% 무료

Explaining the NieR:Automata Collab – Octopath Traveler: CotC

주제 OCTOPATH TRAVELER: CotC 와 관련된 7 개의 이미지가 있습니다.

Octopath Traveler: Cotc - Ứng Dụng Trên Google Play
Octopath Traveler: Cotc – Ứng Dụng Trên Google Play
Octopath Traveler: Cotc - Ứng Dụng Trên Google Play
Octopath Traveler: Cotc – Ứng Dụng Trên Google Play

다운로드 Manga UP! 모두 무료

I Downloaded “Manga Up” So You Don’t Have To

주제 Manga UP! 와 관련된 34 개의 이미지가 있습니다.

지금 다운로드 Life is Strange 무료로

Câu Chuyện Của Cuộc Sống Lạ Kỳ: Bắt Đầu Từ Tua Ngược

주제 Life is Strange 와 관련된 9 개의 이미지가 있습니다.

Life Is Strange (Video Game 2015) - Imdb
Life Is Strange (Video Game 2015) – Imdb

지금 다운로드 FINAL FANTASY XIV Companion 모두 무료

Download it at least once! FFXIV Companion App

주제 FINAL FANTASY XIV Companion 와 관련된 35 개의 이미지가 있습니다.

Final Fantasy Xiv Companion - Apps On Google Play
Final Fantasy Xiv Companion – Apps On Google Play
Final Fantasy Xiv Companion - Ứng Dụng Trên Google Play
Final Fantasy Xiv Companion – Ứng Dụng Trên Google Play

새 업데이트 FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 모두 무료

FFBE | Summon Global Original Unit, Blade of Vengeance Ibara!

주제 FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 와 관련된 20 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)에 총 172개의 댓글이 있습니다.

 • 853 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 38개
 • 236 일반 의견
 • 17 나쁜 리뷰
 • 32 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 FINAL FANTASY IV (3D REMAKE) 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *