Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금 다운로드 Digital Wellbeing 100% 무료

지금 다운로드 Digital Wellbeing 100% 무료

Digital Wellbeing - Ứng Dụng Trên Google Play

“Digital Wellbeing” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ Digital Wellbeing là gì, Digital Wellbeing Samsung, Cách xóa Digital Wellbeing, Digital Wellbeing APK, Digital Wellbeing và quyền kiểm soát của cha mẹ, Cách tắt Digital Wellbeing, Digital Wellbeing for android 8, Android Auto.

Digital Wellbeing에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Digital Wellbeing
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Google LLC
 • 마지막 업데이트 날짜: Feb 28, 2023
 • 범주:
  1. Tools
 • Digital Wellbeing의 직접적인 경쟁자:
  1. Device Care
  2. Google Chrome: Fast & Secure
  3. StayFree – Screen Time
  4. Smart Quick Settings
  5. ActionDash: Screen Time Helper
  6. Smart App Manager
  7. YouTube TV: Live TV & more
  8. Google Translate
  9. Google Wallet
  10. YouTube Kids
  11. Google Chat
  12. Google Home

Digital Wellbeing 관련 동영상 보기

Digital Wellbeing là gì? Ai “nghiện smartphone” thì rất hữu ích

사용자 평가

 • 예능 기준은 8점
 • 그래픽 기준은 8포인트
 • 안전 기준은 6점입니다.
 • 품질 기준은 7점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 8점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 6점입니다.

소개하다

See a complete picture of your digital habits and disconnect when you want to.

Get a daily view of your digital habits:
• How frequently you use different apps
• How many notifications you receive
• How often you check your phone or unlock your device

Disconnect when you want to:
• Daily app timers let you set limits for how much you use apps.
• Bedtime mode reminds you to switch off at night, setting a schedule to fade your screen to Grayscale while Do Not Disturb silences notifications for a good night’s sleep.
• Focus mode lets you pause distracting apps with a single tap so you can better focus your time. You can also set a schedule to turn on Focus mode automatically and reduce distractions while you’re at work, school, or home.

Get started:
• Look for Digital Wellbeing in your phone’s Settings menu

Have a question? Check out the Help Center: https://support.google.com/android/answer/9346420

Google LLC에 대해 자세히 알아보기

Website:
https://wellbeing.google
Email:
digital-wellbeing-help@google.com
Address:
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 94043
Privacy policy:
http://www.google.com/policies/privacy

Digital Wellbeing 사진

주제 Digital Wellbeing 와 관련된 46 개의 이미지가 있습니다.

Digital Wellbeing - Ứng Dụng Trên Google Play
Digital Wellbeing – Ứng Dụng Trên Google Play

여기에서 Digital Wellbeing과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Digital Wellbeing의 경쟁자

새로 업데이트됨 Device Care 무료로

Samsung Device Care New Update December 2022

주제 Device Care 와 관련된 28 개의 이미지가 있습니다.

Device Care - Ứng Dụng Trên Google Play
Device Care – Ứng Dụng Trên Google Play
Device Care: Ứng Dụng Bảo Dưỡng, Tối Ưu Thiết Bị Samsung
Device Care: Ứng Dụng Bảo Dưỡng, Tối Ưu Thiết Bị Samsung
What Is Device Care And How Do I Use It? | Samsung Uk
What Is Device Care And How Do I Use It? | Samsung Uk

다운로드 Google Chrome: Fast & Secure 모두 무료

Make Google Chrome Faster Windows 10 | Speed-Up Google Chrome On Windows 11 | 2023

주제 Google Chrome: Fast & Secure 와 관련된 45 개의 이미지가 있습니다.

Google Chrome: Fast & Secure - Apps On Google Play
Google Chrome: Fast & Secure – Apps On Google Play
Google Chrome: Fast & Secure - Apps On Google Play
Google Chrome: Fast & Secure – Apps On Google Play
Google Chrome: Fast & Secure - Apps On Google Play
Google Chrome: Fast & Secure – Apps On Google Play
Google Chrome: Fast & Secure – Apps On Google Play
Google Chrome: Fast & Secure – Apps On Google Play

새로 업데이트됨 StayFree – Screen Time 100% 무료

Tutorial: Set Up App Limits (StayFree)

주제 StayFree – Screen Time 와 관련된 36 개의 이미지가 있습니다.

Stayfree - Screen Time – Apps Bei Google Play
Stayfree – Screen Time – Apps Bei Google Play
Stayfree - Phone Usage Tracker & Overuse Reminder
Stayfree – Phone Usage Tracker & Overuse Reminder

새로 업데이트됨 Smart Quick Settings 무료로

Smart Quick settings app Full Review in Hindi

주제 Smart Quick Settings 와 관련된 28 개의 이미지가 있습니다.

지금 다운로드 ActionDash: Screen Time Helper 100% 무료

ActionDash: Digital Wellbeing \u0026 Screen Time Helper

주제 ActionDash: Screen Time Helper 와 관련된 37 개의 이미지가 있습니다.

Actiondash: Screen Time Helper - Apps On Google Play
Actiondash: Screen Time Helper – Apps On Google Play
Actiondash: Screen Time Helper - Apps On Google Play
Actiondash: Screen Time Helper – Apps On Google Play
Actiondash: Screen Time Helper - Apps On Google Play
Actiondash: Screen Time Helper – Apps On Google Play

지금 보기 Smart App Manager 무료로

Smart App Manager

주제 Smart App Manager 와 관련된 29 개의 이미지가 있습니다.

Smart App Manager - Apps On Google Play
Smart App Manager – Apps On Google Play

새로 업데이트됨 YouTube TV: Live TV & more 100% 무료

YouTube TV: Nothing but Net

주제 YouTube TV: Live TV & more 와 관련된 38 개의 이미지가 있습니다.

Youtube Tv: Live Tv & More - Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Tv: Live Tv & More – Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Tv - Watch & Dvr Live Sports, Shows & News
Youtube Tv – Watch & Dvr Live Sports, Shows & News

지금 다운로드 Google Translate 무료로

Cách sử dụng google dịch đầy đủ nhất | Google translate

주제 Google Translate 와 관련된 20 개의 이미지가 있습니다.

Google Dịch – Wikipedia Tiếng Việt
Google Dịch – Wikipedia Tiếng Việt
Google Translate - Apps On Google Play
Google Translate – Apps On Google Play
Google Dịch
Google Dịch

다운로드 Google Wallet 100% 무료

Hướng dẫn cách dùng Google Pay / Google Wallet tại Việt Nam: add thẻ vào Android thanh toán

주제 Google Wallet 와 관련된 17 개의 이미지가 있습니다.

Google Wallet Sẽ Sớm Có Mặt Tại 46 Quốc Gia Toàn Cầu - Mk Group
Google Wallet Sẽ Sớm Có Mặt Tại 46 Quốc Gia Toàn Cầu – Mk Group
Tập Tin:Google Wallet - Home Screen.Png – Wikipedia Tiếng Việt
Tập Tin:Google Wallet – Home Screen.Png – Wikipedia Tiếng Việt

지금 다운로드 YouTube Kids 무료로

Diana play Pink vs. Black Challenge with Wednesday

주제 YouTube Kids 와 관련된 6 개의 이미지가 있습니다.

Youtube Kids - Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Kids – Ứng Dụng Trên Google Play
Youtube Kids - Apps On Google Play
Youtube Kids – Apps On Google Play
Youtube Kids, Criticized For Content, Introduces New Parental Controls - The New York Times
Youtube Kids, Criticized For Content, Introduces New Parental Controls – The New York Times

다운로드 Google Chat 모두 무료

What is Google Chat? | Tips \u0026 Tricks Episode 83

주제 Google Chat 와 관련된 47 개의 이미지가 있습니다.

Google Chat - Ứng Dụng Trên Google Play
Google Chat – Ứng Dụng Trên Google Play
Google Chat - Apps On Google Play
Google Chat – Apps On Google Play
Google Chat On The App Store
Google Chat On The App Store

새 업데이트 Google Home 무료로

Ok Google, bật máy lạnh. OK Google, bật quạt | Chơi đồ FPT Smart Home

주제 Google Home 와 관련된 46 개의 이미지가 있습니다.

Loa Thông Minh Google Home Chất Lượng Cao | Lagihitech.Vn
Loa Thông Minh Google Home Chất Lượng Cao | Lagihitech.Vn
So Sánh Google Home Và Google Home Mini, Nên Mua Loại Nào?
So Sánh Google Home Và Google Home Mini, Nên Mua Loại Nào?

이 게임에 대한 사용자 의견

Digital Wellbeing에 총 860개의 댓글이 있습니다.

 • 672 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 476개
 • 441 일반 의견
 • 23 나쁜 리뷰
 • 2 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Digital Wellbeing 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 Digital Wellbeing에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *