Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금보기 Camera Rgb Color Picker 100% 무료

지금보기 Camera Rgb Color Picker 100% 무료

“Camera RGB Color Picker” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. depvoithiennhien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://depvoithiennhien.com/games/ color picker iphone camera, color picker from camera online, zoom in color picker, pdf color picker, color picker app, rgb color meter, background color picker, fotor’s color picker.

Camera RGB Color Picker에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Camera RGB Color Picker
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: keuwlsoft
 • 마지막 업데이트 날짜: Jan 20, 2023
 • 범주:
  1. Art & Design
 • Camera RGB Color Picker의 직접적인 경쟁자:
  1. 3×3 Cube Solver
  2. Audio Frequency Counter
  3. Function Generator
  4. Sand Timer
  5. Metronome
  6. Spectrum Analyser

Camera RGB Color Picker 관련 동영상 보기

Camera color picker

사용자 평가

 • 예능 기준은 5점
 • 그래픽 기준은 6포인트
 • 안전 기준은 6점입니다.
 • 품질 기준은 9점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 5점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 6점입니다.

소개하다

Pick, tweak and store RGB colors grabbed from the camera preview.

• Hexadecimal RGB color code.
• Store up to 250 colors.
• Suggests nearest of 138 html named colors.
• Copy color values to clipboard.
• Pause image and move target cursor.
• Setting for using volume buttons to grab and store colors.
• Turn camera flashlight on or off. Zoom camera in/out.

Note that the camera and screen of your device might not measure or represent color accurately, therefore for Indication Only.

keuwlsoft에 대해 자세히 알아보기

Website:
http://www.keuwl.com/
Email:
developer@keuwl.com
Privacy policy:
http://www.keuwl.com/privacy_policy/pp13.html

Camera RGB Color Picker 사진

주제 Camera RGB Color Picker 와 관련된 35 개의 이미지가 있습니다.

Camera Rgb Color Picker – Apps On Google Play
Camera Rgb Color Picker – Apps On Google Play
Camera Rgb Color Picker – Apps On Google Play
Camera Rgb Color Picker – Apps On Google Play

여기에서 Camera RGB Color Picker과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Camera RGB Color Picker의 경쟁자

정보 3×3 Cube Solver 100% 무료

Learn How to Solve a Rubik’s Cube in 10 Minutes (Beginner Tutorial)

주제 3×3 Cube Solver 와 관련된 18 개의 이미지가 있습니다.

7 Rubik'S Cube Algorithms To Solve Common Tricky Situations - Hobbylark
7 Rubik’S Cube Algorithms To Solve Common Tricky Situations – Hobbylark

다운로드 Audio Frequency Counter 모두 무료

FREQUENCY COUNTER 102 FUNCION EN ESPAÑOL ,WP4NXI LIVE!!!

주제 Audio Frequency Counter 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

새로 업데이트됨 Function Generator 100% 무료

Function Generator Tutorial: What is a Signal Generator / Function Generator?

주제 Function Generator 와 관련된 36 개의 이미지가 있습니다.

Rs Pro Gfg8255A Function Generator & Counter, 0.5Hz Min, 5Mhz Max, Fm Modulation, Variable Sweep | Rs
Rs Pro Gfg8255A Function Generator & Counter, 0.5Hz Min, 5Mhz Max, Fm Modulation, Variable Sweep | Rs

새 업데이트 Sand Timer 모두 무료

10 Minute Sand Timer

주제 Sand Timer 와 관련된 14 개의 이미지가 있습니다.

지금 보기 Metronome 무료로

60 BPM – Metronome

주제 Metronome 와 관련된 34 개의 이미지가 있습니다.

Metronome Chất Lượng, Giá Tốt Nhất Hcm
Metronome Chất Lượng, Giá Tốt Nhất Hcm
Máy Đập Nhịp Piano Musedo M20 (Metronome) - Thế Giới Nhạc Cụ Nhập Khẩu Chính Hãng
Máy Đập Nhịp Piano Musedo M20 (Metronome) – Thế Giới Nhạc Cụ Nhập Khẩu Chính Hãng
No More Getting Sidetracked: Reviewing The Best Metronomes For Musicians – American Songwriter
No More Getting Sidetracked: Reviewing The Best Metronomes For Musicians – American Songwriter
Metronome Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Nhịp Piano
Metronome Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đếm Nhịp Piano

정보 Spectrum Analyser 무료로

How to use a Spectrum Analyzer | Operating \u0026 Using a Spectrum Analyser

주제 Spectrum Analyser 와 관련된 36 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

Camera RGB Color Picker에 총 475개의 댓글이 있습니다.

 • 1033 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 250개
 • 263 일반 의견
 • 36 나쁜 리뷰
 • 8 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Camera RGB Color Picker 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

관련 기사: 새로 업데이트된 Camera RGB Color Picker에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *